หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 122
-
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 123
-
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคารโดมรวมใจ 10 พ.ย. 2559
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคารโดมรวมใจ 10 พ.ย. 2559
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร4 ห้อง 421 10 พ.ย. 2559
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร4 ห้อง 442 10 พ.ย. 2559
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 128
-
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 124
-
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 126 10 พ.ย. 2559
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ห้อง 128 10 พ.ย. 2559
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร3 ห้อง ประชุมวรเวทมุณี 10 พ.ย. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]