หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 9 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวอัญชลี ผสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
2 นางอัมภา จันทร์สมปอง ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
3 นางกัณฑ์ธิมา บุญศรี ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
4 นาวสาวนวรัตน์ รื่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
5 นางสาวดุจจิตต์ คุณากูลวิศาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
6 นางจินดาพร เทียมภักดี ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
7 นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
8 นางสาวจิราภรณ์ แสงอรุณ เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
9 นายทรงภพ ผ่องแผ้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]