หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 54 141 93
2 006 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 53 142 72
3 008 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 98 265 166
4 009 โรงเรียนพานทอง 83 239 124
5 010 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 71 169 101
6 015 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 15 27 21
7 001 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 59 129 86
8 002 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 46 76 64
9 005 โรงเรียนนันทนวิทย์ 29 76 39
10 007 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 13 25 21
11 012 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 30 61 46
12 011 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 3 6 4
13 003 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 62 149 86
14 013 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 23 59 28
15 014 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 177 96
รวม 716 1741 1047
2788

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]