หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 98 85 86.73% 8 8.16% 5 5.1% 0 0% 98
2 โรงเรียนพานทอง 83 54 72% 12 16% 6 8% 3 4% 75
3 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 49 65.33% 15 20% 7 9.33% 4 5.33% 75
4 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 71 38 57.58% 17 25.76% 8 12.12% 3 4.55% 66
5 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 62 34 57.63% 13 22.03% 2 3.39% 10 16.95% 59
6 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 53 34 65.38% 13 25% 2 3.85% 3 5.77% 52
7 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 46 26 61.9% 5 11.9% 5 11.9% 6 14.29% 42
8 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 54 25 51.02% 10 20.41% 8 16.33% 6 12.24% 49
9 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 59 23 38.98% 20 33.9% 8 13.56% 8 13.56% 59
10 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 30 18 60% 7 23.33% 3 10% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนนันทนวิทย์ 29 18 62.07% 7 24.14% 3 10.34% 1 3.45% 29
12 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 23 8 38.1% 6 28.57% 1 4.76% 6 28.57% 21
13 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 15 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
14 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 13 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 12
15 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]