หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 29 76 46
2 003 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 46 122 76
3 004 โรงเรียนชลกันยานุกูล 119 299 172
4 006 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 82 253 143
5 007 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 105 255 152
6 008 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 101 326 174
7 009 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 40 94 59
8 010 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 87 192 134
9 023 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 34 60 35
10 024 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 25 62 37
11 025 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 36 57 38
12 005 โรงเรียนแสนสุข 54 120 67
13 001 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 31 60 31
14 011 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 27 65 28
15 012 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 23 39 26
16 013 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 15 28 19
17 016 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 7 10 9
18 017 โรงเรียนวุฒิวิทยา 57 100 82
19 018 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 5 16 8
20 021 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 51 76 62
21 022 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 16 26 21
22 014 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 8 14 12
23 015 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 51 113 73
24 019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 16 20 17
25 020 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 41 65 49
รวม 1106 2548 1570
4118

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]