หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล 119 95 83.33% 10 8.77% 6 5.26% 3 2.63% 114
2 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 105 78 74.29% 16 15.24% 8 7.62% 3 2.86% 105
3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 101 65 64.36% 24 23.76% 6 5.94% 6 5.94% 101
4 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 87 51 59.3% 20 23.26% 9 10.47% 6 6.98% 86
5 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 82 49 59.76% 21 25.61% 8 9.76% 4 4.88% 82
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 46 32 69.57% 10 21.74% 3 6.52% 1 2.17% 46
7 โรงเรียนแสนสุข 54 26 49.06% 18 33.96% 7 13.21% 2 3.77% 53
8 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 51 21 44.68% 13 27.66% 10 21.28% 3 6.38% 47
9 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 40 18 46.15% 6 15.38% 8 20.51% 7 17.95% 39
10 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 41 17 42.5% 10 25% 9 22.5% 4 10% 40
11 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 29 15 53.57% 6 21.43% 3 10.71% 4 14.29% 28
12 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 51 13 28.26% 17 36.96% 13 28.26% 3 6.52% 46
13 โรงเรียนวุฒิวิทยา 57 12 22.64% 15 28.3% 15 28.3% 11 20.75% 53
14 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 16 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
15 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 27 11 40.74% 8 29.63% 4 14.81% 4 14.81% 27
16 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 25 11 44% 6 24% 5 20% 3 12% 25
17 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 36 10 30.3% 12 36.36% 5 15.15% 6 18.18% 33
18 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 34 9 26.47% 7 20.59% 10 29.41% 8 23.53% 34
19 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 23 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
20 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 31 5 17.24% 10 34.48% 10 34.48% 4 13.79% 29
21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 16 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
22 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
23 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 15 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
25 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]