หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 และ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   14 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา อบจ. อุทิศ ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 14 พ.ย. 2559
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา อบจ. อุทิศ ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 14 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอลโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 09.00 - 13.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอลโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง นวัตกรรม 14 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง นวัตกรรม 14 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง นวัตกรรม 14 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมมนังคศิลา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 08.00-14.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมมนังคศิลา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 08.00-14.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 08.30-09.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 08.30-09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]