หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 และ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 422 , 436 15 พ.ย. 2559 09.00 -
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 422 , 435 15 พ.ย. 2559 09.00 -
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 446 15 พ.ย. 2559 09.00 -
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 445 15 พ.ย. 2559 09.00 -
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 444 15 พ.ย. 2559 09.00 -
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 443 15 พ.ย. 2559 09.00 -
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 423 ห้องเรียนสีเขียว 15 พ.ย. 2559 09.00 -
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 448 15 พ.ย. 2559 09.00 -
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 432 15 พ.ย. 2559 09.00 -
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 431 15 พ.ย. 2559 09.00 -
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โดมพลศึกษา 15 พ.ย. 2559
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โดมพลศึกษา 15 พ.ย. 2559
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โดมพลศึกษา 15 พ.ย. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]