หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 และ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอลโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 09.00 - 13.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอลโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง นวัตกรรม 14 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง นวัตกรรม 14 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง นวัตกรรม 14 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมมนังคศิลา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 08.00-14.00 รายงานตัว 7.30 - 8.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมมนังคศิลา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 08.00-14.00 รายงานตัว 7.30 - 8.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 08.30-09.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 14 พ.ย. 2559 08.30-09.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]