หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม นายจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ   0863335178
2 กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) นางนัยนา วงษ์เกษม   0819403154
3 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ   0881987194
4 กิจกรรมหุ่นยนต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม   0813401680
5 ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) โรงเรียนบ้านบึง นางอติพร คงใหญ่   0817611818
6 ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนบ้านบึง นายณัฐชนน ขาวสอาด   0832724600
7 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี นางวัชรา จรูญผล   0947899696
8 ศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชลกันยานุกูล นางวาณี ใจใหญ่   0817440997
9 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล   0811920917
10 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง นายธนายุต จันทราเขต   0898337629
11 ศูนย์การแข่งขันศิลปะ (ดนตรี) โรงเรียนชลกันยานุกูล นายอำนวยศิลป์   0818435089
12 ศูนย์การแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์) โรงเรียนชลกันยานุกูล นายสุรศักดิ์ รักษาสุข   0816999369
13 ศูนย์การแข่งขันศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนชลกันยานุกูล นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์   0909762006
14 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแสนสุข นายตรงเจตน์ จงกลาง   0879416174
15 ศูนย์การแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง นางณิชาภา เต็งสุวรรณ์   0861423755 ,09255097

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]