หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 101 65 65.66% 13 13.13% 9 9.09% 12 12.12% 99
2 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 102 51 56.04% 26 28.57% 8 8.79% 6 6.59% 91
3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 90 49 61.25% 18 22.5% 7 8.75% 6 7.5% 80
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 104 46 46.94% 27 27.55% 13 13.27% 12 12.24% 98
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 90 45 50.56% 23 25.84% 14 15.73% 7 7.87% 89
6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 87 45 54.22% 23 27.71% 12 14.46% 3 3.61% 83
7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 98 39 41.49% 24 25.53% 19 20.21% 12 12.77% 94
8 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 74 39 54.93% 16 22.54% 7 9.86% 9 12.68% 71
9 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 79 38 50% 25 32.89% 7 9.21% 6 7.89% 76
10 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 80 38 51.35% 21 28.38% 8 10.81% 7 9.46% 74
11 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 78 35 45.45% 29 37.66% 10 12.99% 3 3.9% 77
12 โรงเรียนหอวัง 66 33 51.56% 20 31.25% 5 7.81% 6 9.38% 64
13 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 68 33 49.25% 10 14.93% 13 19.4% 11 16.42% 67
14 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 70 32 50.79% 15 23.81% 7 11.11% 9 14.29% 63
15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 69 31 48.44% 21 32.81% 7 10.94% 5 7.81% 64
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 45 30 68.18% 5 11.36% 3 6.82% 6 13.64% 44
17 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 50 29 59.18% 12 24.49% 2 4.08% 6 12.24% 49
18 โรงเรียนเทพลีลา 77 26 36.62% 24 33.8% 12 16.9% 9 12.68% 71
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 82 24 32.43% 26 35.14% 13 17.57% 11 14.86% 74
20 โรงเรียนสารวิทยา 58 24 42.86% 15 26.79% 10 17.86% 7 12.5% 56
21 โรงเรียนบางกะปิ 57 24 44.44% 14 25.93% 7 12.96% 9 16.67% 54
22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 59 22 43.14% 9 17.65% 9 17.65% 11 21.57% 51
23 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 65 21 36.21% 15 25.86% 13 22.41% 9 15.52% 58
24 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 58 21 36.84% 12 21.05% 11 19.3% 13 22.81% 57
25 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 38 21 58.33% 6 16.67% 6 16.67% 3 8.33% 36
26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 62 20 33.9% 23 38.98% 10 16.95% 6 10.17% 59
27 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 74 20 30.3% 20 30.3% 15 22.73% 11 16.67% 66
28 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 55 20 41.67% 14 29.17% 5 10.42% 9 18.75% 48
29 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 65 19 32.76% 16 27.59% 16 27.59% 7 12.07% 58
30 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 51 19 41.3% 14 30.43% 10 21.74% 3 6.52% 46
31 โรงเรียนศรีพฤฒา 60 19 38% 11 22% 8 16% 12 24% 50
32 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 44 19 47.5% 5 12.5% 4 10% 12 30% 40
33 โรงเรียนสิริรัตนาธร 61 18 34.62% 18 34.62% 6 11.54% 10 19.23% 52
34 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 69 17 29.31% 29 50% 6 10.34% 6 10.34% 58
35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 79 17 25% 23 33.82% 15 22.06% 13 19.12% 68
36 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 50 17 34.69% 17 34.69% 9 18.37% 6 12.24% 49
37 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 47 17 36.96% 14 30.43% 9 19.57% 6 13.04% 46
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 42 17 43.59% 12 30.77% 6 15.38% 4 10.26% 39
39 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 36 17 50% 8 23.53% 4 11.76% 5 14.71% 34
40 โรงเรียนราชดำริ 70 16 26.23% 27 44.26% 11 18.03% 7 11.48% 61
41 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 55 15 30% 19 38% 14 28% 2 4% 50
42 โรงเรียนปทุมคงคา 71 15 23.44% 17 26.56% 15 23.44% 17 26.56% 64
43 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 54 15 30% 12 24% 9 18% 14 28% 50
44 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 41 15 42.86% 11 31.43% 6 17.14% 3 8.57% 35
45 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 57 12 26.09% 14 30.43% 9 19.57% 11 23.91% 46
46 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 54 11 22% 12 24% 17 34% 10 20% 50
47 โรงเรียนนนทรีวิทยา 74 10 16.39% 29 47.54% 9 14.75% 13 21.31% 61
48 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 35 10 33.33% 8 26.67% 5 16.67% 7 23.33% 30
49 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 40 7 20.59% 5 14.71% 9 26.47% 13 38.24% 34
50 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 20 7 35% 5 25% 3 15% 5 25% 20
51 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 23 6 27.27% 3 13.64% 6 27.27% 7 31.82% 22
52 โรงเรียนไทยคริสเตียน 36 5 16.67% 7 23.33% 8 26.67% 10 33.33% 30
53 โรงเรียนอุดมศึกษา 20 5 29.41% 6 35.29% 2 11.76% 4 23.53% 17
54 โรงเรียนวาสุเทวี 17 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 17
55 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 21 5 25% 4 20% 5 25% 6 30% 20
56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 26 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53% 17
57 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 43 4 12.9% 12 38.71% 9 29.03% 6 19.35% 31
58 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 46 4 10.81% 11 29.73% 10 27.03% 12 32.43% 37
59 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 35 4 15.38% 9 34.62% 8 30.77% 5 19.23% 26
60 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 33 4 19.05% 5 23.81% 7 33.33% 5 23.81% 21
61 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 43 3 9.38% 6 18.75% 9 28.13% 14 43.75% 32
62 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 14 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
63 โรงเรียนอัสสัมชัญ 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
64 โรงเรียนอรรถวิทย์ 12 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนเบญจมินทร์ 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 13 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
67 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 18 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 10 58.82% 17
68 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 12 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
69 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 13 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
70 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 10 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
71 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนลาซาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 13 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
77 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 13 0 0% 0 0% 4 40% 6 60% 10
78 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
79 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0 2939 8364-5
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 08 1691 7705 e-mail : sathit009@gmail.com นางปราณี ทองสืบสาย โทร. 08 9231 5735
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]