หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล ชั้น 2 ห้อง หอประชุมรัชมงคล 14 พ.ย. 2559 09.00-17.00 เริ่มลงทะเบียน7.00-8.30 เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาความเหมาะสม ในกรณีที่มีตัวสำรองให้มีหนังสือรับรองจากทางต้นสังกัดมาในวันแข่งขัน
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสารวิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2559 9.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน7.00-8.30 เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาความเหมาะสม ในกรณีที่มีตัวสำรองให้มีหนังสือรับรองจากทางต้นสังกัดมาในวันแข่งขัน
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา อาคาร9 ชั้น 1 ห้อง ห้องเอนกประสงค์อาคาร9 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน7.00-8.30 เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาความเหมาะสม ในกรณีที่มีตัวสำรองให้มีหนังสือรับรองจากทางต้นสังกัดมาในวันแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0 2939 8364-5
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 08 1691 7705 e-mail : sathit009@gmail.com นางปราณี ทองสืบสาย โทร. 08 9231 5735
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]