หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ห้อง 402 14 พ.ย. 2559 7.30-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ห้อง 403 14 พ.ย. 2559 7.30-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 16 พ.ย. 2559 8.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 16 พ.ย. 2559 8.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ลงทะเบียนที่หอประชุมเอนกประสงค์07.00-08.00 แข่งขันที่ห้องวิทยพัฒน์ ห้อง แข่งขันที่ห้องวิทยพัฒน์ 11 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ตรวจสอบผลงานของท่านว่าไม่มีปัญหาต่อการเปิด สอบถามโทร ครูยุทธพล0814549489
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ลงทะเบียนที่หอประชุมเอนกประสงค์07.00-08.00 แข่งขันที่ห้องวิทยพัฒน์ ห้อง แข่งขันที่ห้องวิทยพัฒน์ 11 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ตรวจสอบผลงานของท่านว่าไม่มีปัญหาต่อการเปิด สอบถามโทร ครูยุทธพล 0814549489
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า หอประชุมเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 7 ห้อง โรงพลศึกษา 15 พ.ย. 2559 08.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพลีลา อาคาร 3 ห้องประชุมพิพัฒนปริยัติสุนทร ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมโสตฯ 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.30 - 15.30 เวลาอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพลีลา อาคาร 3 ห้องประชุมพิพัฒนปริยัติสุนทร ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมโสตฯ 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 4 - 6
09.30 - 15.30 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาคารเกียรติยศ 15 พ.ย. 2559 8.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2559 8.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อาคาร 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2559 08.30 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0 2939 8364-5
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 08 1691 7705 e-mail : sathit009@gmail.com นางปราณี ทองสืบสาย โทร. 08 9231 5735
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]