หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  
2 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ  
3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 5/23 ซ.ลาดพร้าว 69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม.10310 นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์   08-7747-1888
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  
9 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 40 ซ.รามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 นางสาวขณิษฐา ญาสิทธิ์   0904166594
10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒  
11 โรงเรียนบางกะปิ  
12 โรงเรียนปทุมคงคา  
13 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
14 โรงเรียนราชดำริ  
15 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  
16 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  
17 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม น.ส.ณัฐณรัณ คุ้มวงศ์   0819345263
18 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
19 โรงเรียนศรีพฤฒา  
20 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
21 โรงเรียนสารวิทยา  
22 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  
23 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
24 โรงเรียนหอวัง  
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
26 โรงเรียนเทพลีลา  
27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
28 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0 2939 8364-5
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 08 1691 7705 e-mail : sathit009@gmail.com นางปราณี ทองสืบสาย โทร. 08 9231 5735
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]