สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงธริศา  อัศวธนบดี
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เทสสิริ
 
1. นางสาวชไมพร  ไชโย
2. นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย์