สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิเชษฐ  อนันต์ดำรงรัตย์
2. เด็กชายมลธิชา  โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กชายรัชศักดิ  ทรงศักดิ์ราตรี
 
1. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ
2. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธัญวรัตม์  ตั้งจิตรเจริญ
2. นายนิรุตต์  แสนจันทร์แก้ว
3. นางสาวอรปรียา  ใจจิตร์มั่น
 
1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
2. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนพูล
2. เด็กชายอัครพล  วงศ์มา
3. เด็กหญิงโอปอ  ตระกูลรัมย์
 
1. นางสาวเลิศบุษยา   ไทยเจริญ
2. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราภรณ์  พิญญะคุณ
2. นางสาวนิรชา  บุญยวง
3. นายลัทธพล  ปลิดฉิม
 
1. นางสาวเลิสบุษยา  ไทยเจริญ
2. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์