สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศิลปพงษ์
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 19 1. นายกันตพล  บุตรจันทร์
2. นายกิตติทัศ  มหาเทียน
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  วิสาขา
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา