สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวกนกรัตน์  ปิยะภักดีสกุล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ผึึ้งไผ่งาม
3. นางสาวดวงพร  มองเห็นแก้ว
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวนันทนัช  โกยทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 15 1. นายชลันธร  ฉั่วบันลือ
2. นางสาวติยภัส  อุตตะมัง
3. นางสาวปภาวี  เอื้ออัจจิมากุล
 
1. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
2. นางอรสา  อินทุกานตะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นายธนาธร  เทียมคำ
2. นายวศิน  ไทรบัวขำ
 
1. นายสุนทร  แตงโต
2. นายกัณฐ  สมหวัง