สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 11 1. นายวรวุฒิ  รักสนุก
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 8 1. นายนครินทร์  จุมพลน้อย
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวชลดา  อยู่สงค์
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 10 1. นางสาวชลดา  อยู่สงค์
2. นางสาวดรีม  รุ่งเรือง
3. นางสาวศิริพร  พุ่มมะกา
4. นางสาวอนุตรา  สีสาเร
5. นางสาวอนุธิดา  สีสาเร
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
2. นางอรุณี  จำนงค์ไทย