สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชลิตา  ชำนิพงษ์
2. เด็กหญิงอารียา  สัญชัย
3. เด็กหญิงไอยเรศ  ไกรวิสุทธิ์ทรัพย์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ภู่ทอง
2. นางสาววนิดา  สำรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 25 1. นางสาวจิรารัตน์  อาษาเหลา
2. นางสาวอริสา  แจ้งวงษ์
3. นางสาวเกศกนก  ไชยศิริ
 
1. นางสาวยิ่งนรา  พวกขุนทด
2. นางสาวธิพาภรณ์  มีสังข์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 7.03 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนพร  เดชจำเริญ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สง่างาม
 
1. นางสาวธิพาภรณ์  มีสังข์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกุศล  ชารีบูรณ์
2. เด็กชายธนภูมิ  แซ่ลิ้ว
 
1. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งจันทร์