สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  ทัพซ้าย
2. เด็กหญิงวิชิตา  ชำนิพงษ์
3. เด็กชายเทวราช  รัตนกำเนิด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
2. นางสาวสุภัสวรรณ  มีสติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 9 1. นายชินวัตร  เรือนแสง
2. นายประนัตพร  น้ำเงิน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
2. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันธวัฒน์   เกิดสนธิ์
2. นายมนตรี  สินหนัง
3. นายอานนท์  ไกรเพ็ชร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
2. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม