สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  จิตรภักดี
2. เด็กหญิงมณฑา  มณีศรี
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ  สมผล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษราคัม  เบ้าทอง
2. เด็กชายอัครพล  น้อยใหม่
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ  สมผล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ศรนรินทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  แน่นอุดร
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนายุทธ  ถมหนวด
2. นายพิษณุ  โสรา
3. นายยอดฉัตร  โนนเวียงแก
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล