สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 31 1. นางสาวชลดา  สายปัญญา
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายปรัชญา  ก๊กเฮง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนวพัช  ทองเนื้อดี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายนพสิทธิ์  ภัทรสันติภูมิ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 14 1. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ