สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 24 1. นางสาวกนกพร  มามี
2. นายวังวิช  ตรีสุคนธวงศ์
3. นายเกษม  วิยานนท์
 
1. นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์
2. นางสาวรัชต์ธร   สังขทิพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายธนารักษ์  ขวัญดี
2. นายรุ่งทรัพย์  นนท์ชัยธีรกุล
3. นายเชค  โชติสวัสดิ์
 
1. นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์
2. นายณัฐพล  มีแก้วน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยพร  ทับทิมวงษ์
2. เด็กชายนรินทร์  เทศวิเชียร
3. เด็กชายไตรภพ  ประสิทธิ์สม
 
1. นางสาววรรณลุ  จารุจิตร
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรชา  ละม่อม
2. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์โสภา
3. นางสาวสุทัตตา  เชียงเชาว์ไว
 
1. นางสาววรรณลุ  จารุจิตร
2. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์