สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐณพงศ์  ช่วงยรรยง
2. นายสินนที  ไกรษร
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  คงเกตุ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกณวรรธน์  สวนปรางค์
2. นายชินาธิป  ลาวัลย์สุข
3. นายฐณพงศ์  ช่วงยรรยง
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  คงเกตุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชินาธิป  ลาวัลย์สุข
2. นายฐณพงศ์  ช่วงยรรยง
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  คงเกตุ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนลธวัช  รัตนวัน
2. เด็กชายเชาว์วรรธน์  กันสุธา
 
1. นางสาวรัชณี  นามเคน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณวีร์  สุริยันต์
2. เด็กชายดาเนียล  โสรัจจวัฒน์
 
1. นางสาวรัชณี  นามเคน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐณพงศ์  ช่วงยรรยง
2. นายธนภูมิ  ธีรศาสตร์
3. นายสินนที  ไกรษร
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  คงเกตุ