สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกณวรรธน์  สวนปรางค์
2. นายชินาธิป  ลาวัลย์สุข
3. นายฐณพงศ์  ช่วงยรรยง
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  คงเกตุ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายสัภยา  โกกระบูรณ์
 
1. นางสาวอรธิรา  เฉยมีศักดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายวสุพล  ณรงค์ศักดิ์ศิริ
 
1. นางสาวอรธิรา  เฉยมีศักดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายสกุณ  อังกูรภัคธรรม
 
1. นางสาวอรธิรา  เฉยมีศักดิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. นายธนินท์รัฐ   เลี้ยงชีวสุนทร
2. นายพิทยา   คงธนสถิตย์
 
1. นายสิทธา  นามณี
2. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 28 1. นายชยพล   เต็มหลักทรัพย์
2. นายภาคภูมิ   ทองคำ
 
1. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์