สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายศิระ  สาครสุขศรีฤกษ์
3. เด็กหญิงหทัยณัฐ  สินธุวรโรจน์
 
1. นางสาวยุพิน  ตรีรัตน์วิชชา
2. นายอุรุพงษ์  เยียวยา