สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 23 13 14 50 55 36 9 15 100
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 20 9 14 43 56 22 16 19 94
3 บางปะกอกวิทยาคม 19 22 20 61 67 37 16 13 120
4 ศึกษานารี 17 11 11 39 38 21 8 12 67
5 เตรียมอุดมศึกษา 16 11 2 29 32 1 0 2 33
6 เทพศิรินทร์ 14 7 4 25 23 6 4 3 33
7 มัธยมวัดสิงห์ 13 11 9 33 44 23 8 13 75
8 โพธิสารพิทยากร 13 8 10 31 39 24 10 10 73
9 ราชวินิต มัธยม 12 6 6 24 25 14 6 4 45
10 วัดนวลนรดิศ 12 4 4 20 23 16 12 17 51
11 ทวีธาภิเศก 11 13 9 33 31 21 24 18 76
12 วัดราชโอรส 11 10 12 33 38 29 14 17 81
13 สวนกุหลาบวิทยาลัย 10 8 9 27 24 16 9 3 49
14 โยธินบูรณะ 9 10 6 25 29 16 13 12 58
15 สตรีวิทยา 8 14 0 22 27 14 5 7 46
16 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 8 7 7 22 33 12 12 11 57
17 ชิโนรสวิทยาลัย 8 5 5 18 29 16 7 13 52
18 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 8 4 0 12 14 13 10 20 37
19 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 7 10 14 31 30 20 11 15 61
20 สุวรรณารามวิทยาคม 7 6 5 18 20 27 13 15 60
21 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 4 6 17 22 14 24 14 60
22 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 10 6 22 31 11 6 15 48
23 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 6 6 9 21 25 27 14 17 66
24 สามเสนวิทยาลัย 6 3 2 11 16 8 12 7 36
25 วัดอินทาราม 6 1 7 14 23 14 14 16 51
26 วัดราชบพิธ 5 10 8 23 22 15 8 11 45
27 มัธยมวัดหนองแขม 5 10 7 22 32 19 9 15 60
28 ปัญญาวรคุณ 5 8 4 17 23 20 9 16 52
29 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 5 8 4 17 21 21 8 7 50
30 วัดพุทธบูชา 5 7 4 16 17 13 9 14 39
31 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 5 6 6 17 21 18 9 16 48
32 ฤทธิณรงค์รอน 5 4 3 12 23 21 10 11 54
33 มัธยมวัดนายโรง 4 14 4 22 26 9 12 11 47
34 ศึกษานารีวิทยา 4 6 11 21 32 27 16 17 75
35 สันติราษฎร์วิทยาลัย 4 6 7 17 21 15 13 15 49
36 ไตรมิตรวิทยาลัย 4 3 1 8 9 8 5 6 22
37 มัธยมวัดดุสิตาราม 3 7 6 16 25 14 14 11 53
38 ราชวินิตบางแคปานขำ 3 7 4 14 18 19 19 19 56
39 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 3 5 1 9 10 9 10 17 29
40 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 3 3 1 7 7 10 4 10 21
41 สตรีวัดระฆัง 2 7 5 14 23 13 15 8 51
42 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 2 5 7 14 14 6 18 19 38
43 วัดบวรมงคล 2 3 2 7 7 9 11 17 27
44 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 2 3 0 5 8 8 7 14 23
45 ราชวินิต 2 2 2 6 8 6 5 18 19
46 วิมุตยารามพิทยากร 2 1 1 4 8 11 11 21 30
47 วัดบวรนิเวศ 2 1 1 4 5 4 2 0 11
48 มักกะสันพิทยา 2 0 0 2 4 9 5 10 18
49 ศีลาจารพิพัฒน์ 1 4 1 6 6 6 11 10 23
50 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 3 0 4 7 10 11 10 28
51 ทิวไผ่งาม 1 3 0 4 4 4 10 12 18
52 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 2 5 8 12 15 12 19 39
53 วัดสระเกศ 1 2 3 6 5 5 9 21 19
54 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2 1 4 14 8 4 15 26
55 วัดประดู่ในทรงธรรม 1 2 1 4 13 14 9 21 36
56 ราชินีบน 1 2 1 4 4 3 1 0 8
57 มัธยมวัดดาวคนอง 1 1 2 4 11 17 12 25 40
58 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 1 1 3 5 14 2 18 21
59 นาหลวง 1 1 1 3 4 5 4 10 13
60 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 1 1 3 2 3 1 4 6
61 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 0 2 3 6 6 4 9 16
62 มัธยมฐานเทคโนโลยี 1 0 2 3 3 5 6 8 14
63 สวนอนันต์ 1 0 2 3 3 3 4 9 10
64 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 0 1 2 1 0 1 0 2
65 เซนต์ดอมินิก 1 0 0 1 2 3 7 2 12
66 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 0 3 1 4 9 5 8 18 22
67 ราชินี 0 3 1 4 4 6 6 2 16
68 ฐานปัญญา 0 2 4 6 10 23 11 22 44
69 มหรรณพาราม 0 2 3 5 10 11 5 22 26
70 วัดราชาธิวาส 0 2 1 3 8 8 5 12 21
71 วัดรางบัว 0 2 1 3 3 6 4 8 13
72 วัดน้อยนพคุณ 0 1 3 4 6 3 3 3 12
73 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 0 1 2 3 7 7 10 12 24
74 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 0 1 1 2 5 8 10 12 23
75 อัสสัมชัญธนบุรี 0 1 0 1 2 4 3 1 9
76 แจงร้อนวิทยา 0 0 3 3 9 11 10 7 30
77 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 2 2 6 5 6 15 17
78 วัดสังเวช 0 0 0 0 2 5 9 12 16
79 บูรณะศึกษา 0 0 0 0 2 5 2 4 9
80 กสิณธร อาคาเดมี 0 0 0 0 1 1 2 6 4
81 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 1 0 0 2 1
82 เขมะสิริอนุสสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
รวม 373 381 326 1,080 1,366 991 708 963 3,065