หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 139 68 50.75% 37 27.61% 16 11.94% 13 9.7% 134
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 118 56 49.56% 22 19.47% 16 14.16% 19 16.81% 113
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 118 55 47.83% 36 31.3% 9 7.83% 15 13.04% 115
4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 106 54 54.55% 23 23.23% 9 9.09% 13 13.13% 99
5 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 111 39 39.39% 27 27.27% 16 16.16% 17 17.17% 99
6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 87 39 46.99% 24 28.92% 10 12.05% 10 12.05% 83
7 โรงเรียนวัดราชโอรส 108 38 38.78% 29 29.59% 14 14.29% 17 17.35% 98
8 โรงเรียนศึกษานารี 85 38 48.1% 21 26.58% 8 10.13% 12 15.19% 79
9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 70 34 49.28% 12 17.39% 12 17.39% 11 15.94% 69
10 โรงเรียนทวีธาภิเศก 98 32 33.68% 21 22.11% 24 25.26% 18 18.95% 95
11 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 87 32 42.67% 19 25.33% 9 12% 15 20% 75
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 38 32 91.43% 1 2.86% 0 0% 2 5.71% 35
13 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 65 31 49.21% 11 17.46% 6 9.52% 15 23.81% 63
14 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 79 30 39.47% 20 26.32% 11 14.47% 15 19.74% 76
15 โรงเรียนโยธินบูรณะ 81 29 41.43% 16 22.86% 13 18.57% 12 17.14% 70
16 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 68 29 44.62% 16 24.62% 7 10.77% 13 20% 65
17 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 90 27 31.76% 27 31.76% 14 16.47% 17 20% 85
18 โรงเรียนสตรีวิทยา 63 27 50.94% 14 26.42% 5 9.43% 7 13.21% 53
19 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 76 26 37.14% 23 32.86% 10 14.29% 11 15.71% 70
20 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 81 26 35.62% 17 23.29% 13 17.81% 17 23.29% 73
21 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 77 26 44.83% 9 15.52% 12 20.69% 11 18.97% 58
22 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 71 25 39.06% 14 21.88% 14 21.88% 11 17.19% 64
23 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 61 25 51.02% 14 28.57% 6 12.24% 4 8.16% 49
24 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 70 24 40% 21 35% 8 13.33% 7 11.67% 60
25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 65 24 46.15% 16 30.77% 9 17.31% 3 5.77% 52
26 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 75 23 33.82% 20 29.41% 9 13.24% 16 23.53% 68
27 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 70 23 34.33% 16 23.88% 13 19.4% 15 22.39% 67
28 โรงเรียนวัดอินทาราม 72 23 34.33% 14 20.9% 14 20.9% 16 23.88% 67
29 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 70 23 38.98% 13 22.03% 15 25.42% 8 13.56% 59
30 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 45 23 63.89% 6 16.67% 4 11.11% 3 8.33% 36
31 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 79 22 29.33% 15 20% 24 32% 14 18.67% 75
32 โรงเรียนวัดราชบพิธ 63 22 39.29% 15 26.79% 8 14.29% 11 19.64% 56
33 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 67 21 32.81% 18 28.13% 9 14.06% 16 25% 64
34 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 88 20 26.67% 27 36% 13 17.33% 15 20% 75
35 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 64 19 33.93% 13 23.21% 10 17.86% 14 25% 56
36 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 84 18 24% 19 25.33% 19 25.33% 19 25.33% 75
37 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 67 17 28.33% 13 21.67% 10 16.67% 20 33.33% 60
38 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 55 17 38.64% 9 20.45% 6 13.64% 12 27.27% 44
39 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 45 16 37.21% 8 18.6% 12 27.91% 7 16.28% 43
40 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 46 14 34.15% 8 19.51% 4 9.76% 15 36.59% 41
41 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 63 14 24.56% 6 10.53% 18 31.58% 19 33.33% 57
42 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 71 13 21.67% 15 25% 12 20% 20 33.33% 60
43 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 64 13 22.81% 14 24.56% 9 15.79% 21 36.84% 57
44 โรงเรียนมหรรณพาราม 68 13 24.53% 12 22.64% 5 9.43% 23 43.4% 53
45 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 84 11 16.92% 17 26.15% 12 18.46% 25 38.46% 65
46 โรงเรียนฐานปัญญา 75 10 15.15% 23 34.85% 11 16.67% 22 33.33% 66
47 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 49 10 21.74% 9 19.57% 10 21.74% 17 36.96% 46
48 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 35 10 33.33% 9 30% 5 16.67% 6 20% 30
49 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 38 9 24.32% 11 29.73% 10 27.03% 7 18.92% 37
50 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 44 9 24.32% 7 18.92% 11 29.73% 10 27.03% 37
51 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 42 9 22.5% 5 12.5% 8 20% 18 45% 40
52 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 56 8 15.38% 11 21.15% 12 23.08% 21 40.38% 52
53 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 42 8 21.62% 8 21.62% 7 18.92% 14 37.84% 37
54 โรงเรียนราชวินิต 43 8 21.62% 6 16.22% 5 13.51% 18 48.65% 37
55 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 52 7 18.42% 10 26.32% 11 28.95% 10 26.32% 38
56 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 44 7 22.58% 10 32.26% 4 12.9% 10 32.26% 31
57 โรงเรียนวัดบวรมงคล 51 7 15.91% 9 20.45% 11 25% 17 38.64% 44
58 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 50 7 19.44% 7 19.44% 10 27.78% 12 33.33% 36
59 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 44 6 16.22% 9 24.32% 10 27.03% 12 32.43% 37
60 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 31 6 24% 6 24% 4 16% 9 36% 25
61 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 33 6 18.75% 5 15.63% 6 18.75% 15 46.88% 32
62 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 15 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
63 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 41 5 12.82% 14 35.9% 2 5.13% 18 46.15% 39
64 โรงเรียนวัดสระเกศ 43 5 12.5% 5 12.5% 9 22.5% 21 52.5% 40
65 โรงเรียนสวนอนันต์ 28 5 20% 4 16% 4 16% 12 48% 25
66 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 15 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
67 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 34 4 14.29% 9 32.14% 5 17.86% 10 35.71% 28
68 โรงเรียนราชินี 21 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 18
69 โรงเรียนนาหลวง 29 4 17.39% 5 21.74% 4 17.39% 10 43.48% 23
70 โรงเรียนทิวไผ่งาม 34 4 13.33% 4 13.33% 10 33.33% 12 40% 30
71 โรงเรียนราชินีบน 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนวัดรางบัว 25 3 14.29% 6 28.57% 4 19.05% 8 38.1% 21
73 โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี 22 3 13.64% 5 22.73% 6 27.27% 8 36.36% 22
74 โรงเรียนวัดสังเวช 29 2 7.14% 5 17.86% 9 32.14% 12 42.86% 28
75 โรงเรียนบูรณะศึกษา 14 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 13
76 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
77 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 14 2 14.29% 3 21.43% 7 50% 2 14.29% 14
78 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
79 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 20 1 10% 1 10% 2 20% 6 60% 10
80 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
81 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 7 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
82 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 503นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล , e-mail : orapinja50@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]