หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบวรมงคล สนามบาสเกตบอล 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดบวรมงคล สนามบาสเกตบอล 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบวรมงคล อาคารพระราชธรรมกวี(อาคาร3) ชั้น 5 ห้อง 3506 - 3507 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดบวรมงคล อาคารพระราชธรรมกวี(อาคาร3) ชั้น 5 ห้อง 3508-3509 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบวรมงคล อาคารพระราชธรรมกวี(อาคาร3) ชั้น 4 ห้อง 3401-3402 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดบวรมงคล อาคารพระราชธรรมกวี(อาคาร3) ชั้น 4 ห้อง 3403-3404 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบวรมงคล อาคารพระราชธรรมกวี(อาคาร3) ชั้น 4 ห้อง 3406-3047 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดบวรมงคล อาคารพระราชธรรมกวี(อาคาร3) ชั้น 4 ห้อง 3408-3409 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบวรมงคล สนามบาสเกตบอล 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบวรมงคล อาคารพระเทพญาณวิศิษฐ์(อาคาร2) ชั้น 5 ห้อง 2501-2502 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดบวรมงคล อาคารพระเทพญาณวิศิษฐ์(อาคาร2) ชั้น 5 ห้อง 2503-2504 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบวรมงคล สนามวอลเล่ย์บอล 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดบวรมงคล สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัว 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 503นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล , e-mail : orapinja50@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]