หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องบุุษราคัม 17 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00 - 8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 2 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องบุุษราคัม 17 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 2 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดม 2 11 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 1 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดม 2 11 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 1 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุมสุพรรณิการ์ 11 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 1 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น *ส่งผลงานก่อนการประกวด ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 16.30 รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขั้น, กำหนดส่งผลงานภาพยนต์สั้นของกลุ
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุมสุพรรณิการ์ 11 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 1 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น *ส่งผลงานก่อนการประกวด ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 16.30 รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขั้น กำหนดส่งผลงานภาพยนต์สั้นของกลุ่
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสุพรรณิการ์ 17 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 2 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสุพรรณิการ์ 18 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 2 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 521 17 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 2 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 522 17 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 2 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 (ห้องจริยธรรม) 11 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 1 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น (เก็บตัวห้อง 524)
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 11 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 1 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น (เก็บตัวห้อง 525)
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง บุษราคัม 11 พ.ย. 2559 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 7.00-8.30 น. (เท่านั้นถ้ามาเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)บริเวณ โดม 1 ใช้การจับฉลากในการจัดลำดับการแข่งขั้น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 503นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล , e-mail : orapinja50@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]