หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นางบุญช่วย เทพสงเคราะห์   0891350453
2 โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่,แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่,กรุงเทพมหานคร 10600 นายดำรงค์ หิรัญยพรรณ์   08 7028 4373
3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขต ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นางศุลีพร ปิ่นนัย, นายเฉลิมพล มั่นทองประดิษฐ์ 0 2872 3071, 081721
4 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 857 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักงสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 นางสาวปิยารัตน์ จินดารักษ์   0-2413-1657 , 0-
5 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ (ภาษาเกาหลี) นางสาวพิชญษภา หงษ์ทอง   0875196014
6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์)   02 4150683
7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สุขศึกษาและพลศึกษา) นางกัลญา ยอดดี (รอง ผอ.รร.), น.ส.สุจรรย์จิรา ตามจ   0813238158 อพิชัยพลบ
8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ลูกเสือฯ(ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประธานศูนย์) นายอัยยรัฐ กาฬดิษย์   0866888997
9 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 นายซุปเป้อร์ สุกันทา นายซุปเป้อร์ สุกันทา   0 2959 3747
10 โรงเรียนราชวินิต มัธยม อ.ไพพรรณ ขำมะโน   022820117, 0228, 095
11 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 554 ซ. เพชรเกษม 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 02 465 4580 นายนาวิน เหมือนแสง และ น.ส.จันทิมา เชาว์ปัญญานนท์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 0 2465 4580,
12 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร นางสาวณัฐชา สาสกุล   02 241 2704, 09 4349
13 โรงเรียนวัดบวรมงคล นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ   0870076207
14 โรงเรียนวัดราชบพิธ  
15 โรงเรียนวัดหนองแขม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 นายวีระพงษ์ ปาละกะวงศ์ ณ   0 2281 3535
16 โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนวัดอินทาราม นายนิวัฒน์ วรรณธรรม, นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์   0 2465 3310, 085156
17 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  
18 โรงเรียนศึกษานารี (คอมพิวเตอร์) 176 ถนน ประชาธิปก แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 นายณัฐวุฒิ ณรงค์เลขา, นางสาวเยาวดี วิเศษสินธ์   0 2466 7223 , 08979
19 โรงเรียนศึกษานารี (วงสตริง) นายวันชาติ นามเกิด   0891563258
20 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ตัดต่อภาพยนตร์) 248/9 ซอย อรุณอัมรินทร์ 18 อรุณอัมรินทร์ แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นายสมเจต หวังทอง , นายสวามร บัวตอง  
21 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) 248/9 ซอย อรุณอัมรินทร์ 18 อรุณอัมรินทร์ แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นายสิทธิชัย ตันเจริญ, นางธนิตา รัตนพันธ์   08 1844 2326, 08 609
22 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  
23 โรงเรียนสตรีวิทยา นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์   022821626 ต่อ 601,
24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ประกวดกลองยาว) 88 ถนน ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02 225 5605 นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง   0898156991
25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ศูนย์คณิตศาสตร์) นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุย   0892163553
26 โรงเรียนสวนอนันต์ ถนน อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค   02 412 7083
27 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย   0983519454
28 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 11 พระรามที่ 6 ซอย 30 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์   0 2279 1992, 0876993
29 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1598 ถนนกรุงเกษม ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร นายอรรถพล พรมสุวรรณ   022210196-140, 0802
30 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นางรัตนา อุทก   02 424 6873 , 08 99
31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท กรุงเทพ  
32 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนน กรุงเกษม แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร นายสิทธา นามณี   0830197360
33 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14/2 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 นายบุริม สายจันทร์, นายณัฐพล สุทธิ์สาคร   0-2448-6130, 02
34 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1162 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 นางเบญจมาศ วิจิตร   0 2241 2159
35 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 661 ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร   0873562889

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 503นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล , e-mail : orapinja50@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]