เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(กลองยาว)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 พ.ย. 2559
2 พ.ย. 2559
3 พ.ย. 2559
4 พ.ย. 2559
7 พ.ย. 2559
8 พ.ย. 2559
9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
11 พ.ย. 2559
12 พ.ย. 2559
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
19 พ.ย. 2559
20 พ.ย. 2559
21 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
23 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ด่วนที่สุด!!   แจ้ง "การเปลี่ยนตัวนักเรียน" ที่เว็บไซต์ "การแข่งขัน ระดับ สพม." งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก   http://central66.sillapa.net/sm-center/
ประกาศ เตรียมหลักฐานยืนยันประกอบการแข่งขันนักเรียนและครู  ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ระดับมัธยมศึกษา ให้ทุกท่านนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรข้าราชการ เพื่อใช้ยืนยันในการแสดงตัวตนเข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ (ไม่มีบัตรยืนยันไม่อนุญาตเข้าร่วมการแข่งขัน) และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวหน้างาน ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียนและแนบใบรับรองแพทย์ประกอบเท่านั้น ระดับภาคฯ ประกาศเมื่อ วันอังคาร ที่ 06 ธันวาคม 2559 เวลา 15:57 น.
 
  ด่วนที่สุด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  แจ้งผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  [รายละเอียด]  
  ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
ระยะที่ 1 วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่(ที่โรงเรียนสังกัด)จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 24 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)

ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
 
  ด่วนที่สุด!!  "การประกวด "เดี่ยวขิม." งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ เลื่อนการประกวดจากวันที่ 23 พ.ย. ไปเป็นวันที่ 22 พ.ย.59  ที่ศูนย์แข่งขัน ร.ร.สตรีวัดระฆัง เวลาเดิม..  
  ด่วนที่สุด!!  ทีมที่ผ่านการคัดเลือก "วงดนตรีสตริง"  ให้เข้าแข่งขันเข้ารอบชิงชนะเลิศฯ  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนศึกษานารี  รายละเอียด  
  ด่วนที่สุด!!! ทีมที่ได้รับรางวัล "เหรียญทอง ชนะเลิศ" ทุกทีม ขอให้ติดตามข่าวสารการส่งเอกสารการแข่งขันล่วงหน้าและสอบถามผู้ประสานงานระดับภาคกลางฯ ได้ที่เว็บไซต์  h://www.central66.sillapa.nttpet/   เว็บไซต์ การแข่งขัน ภาคกลางฯระดับ สพม.  ติดตามรายละเอียด+สถานที่แข่งขัน 
ลำดับการแข่งขัน  
สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)  = ลำดับที่ 15
สพม.เขต1 กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2  = ลำดับแข่งขันที่ 44

+ที่พักและอื่นๆ   ด่วน !!! ที่เว็บไซต์   http://central66.sillapa.net/sm-center/  ที่พักที่เป็นโรงเรียนเต็มแล้ว...ลิงค์เวบไซต์โรงแรม/รีสอร์ท/ที่พักในจังหวัดจันทบุรี  http://www.xn--12co7bcjhx9b3hc3bj1b9p.com/
 
  ด่วนที่สุด!! แจ้งการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1 แข่งขันครบทุกกิจกรรม (รวมกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริง) ..รายละเอียด..  
  บทอาขยานที่ใช่ท่องฯ  “การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ”  
ให้ใช้บทหลักของแต่ละชั้นเรียน ที่นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนนั้นๆ เรียนอยู่
รายละเอียดแจ้งที่ตารางแข่งขัน ..“หมายเหตุ”
 
  ด่วน !! แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน "วงดนตรีสตริง" ขอให้ทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน ส่ง VDO ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเข้ารับการตัดสินรอบคัดเลือก ..ดาวน์โหลดรายละเอียด..  
  วันนี้(30ต.ค.59) หากท่านใดปริ๊นส์บัตรประจำตัวแล้ว โปรดตรวจสอบอีกครั้งเพราะ "มีการเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันอีกหลายกิจกรรม ณ ศูนย์แข่งขันที่มีกิจกรรมลักษณะรื่นเริงรวมอยู่ด้วย อาจเลื่อนการแข่งขันทุกกิจกรรมของศุนย์แข่งขันนั้น หรือเลื่อนเพียงบางกิจกรรม โปรดตรวจสอบบัตรฯ วันเลื่อนแข่งขัน ให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะ!!   
  "มีความจำเป็นต้อง แก้ไข/เปลี่ยนตัว "ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559  ขอให้มีหนังสือตามแบบฟอร์ม แจ้ง ณ จุดรายงานตัว ศูนย์แข่งขันฯ
...ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม...
 
  ตั้งแต่บัดนี้ 26 ตุลาคม 2559 ที่เมนูหลักด้านซ้าย"พิมพ์บัตรประจำตัว"
พิมพ์ "บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน"ได้ตั้งแต่บัดนี้ 26 ต.ค 59

จนถึงก่อนวันแข่งขัน "โปรดตรวจสอบกำหนด วัน/เดือน/ปี"  
ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวฯ

**หากข้อมูลยังไม่ครบ ยังไม่ต้องพิมพ์บัตรฯ
โปรดรอการกำหนดวันแข่งขัน สอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้ที่...
ผู้ดูแลระบบ e-mail : artsesao1@gmail.com
หรือ 023544963 ต่อ 503 , 0891339234
 
  การกำหนดพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ ขอเวลากำลังประสานความเรียบร้อย  เรื่องการเลื่อนวันที่ศูนย์แข่งขันกิจกรรมลักษณะรื่นเริง ไประหว่างวันที่ 15-21 พ.ย.2559  เมื่อเรียบร้อยแล้วจะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวต่อไปภายในวันนี้ 26 ต.ค.59 เป็นต้นไปค่ะ (ขออภัยในความไม่สะดวก) 023544963 ต่อ 503, 0891339234,  
  การจัดกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ที่ ศธ 04231/ 5927 ลว 18 ต.ค.59 ..กิจกรรมที่งดการแข่งขัน.. **ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป**...สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรม สพม.1  0 23544966 ต่อ 503 หรือ 08 9133 9234.  
  - กำหนดการแข่งขัน 
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gif 1-25  ตุลาคม 2559  - ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู สามารถเข้ารหัสแก้ไขผ่านระบบฯ หรือ..
  -  แจ้งแก้ไข การสะกดชื่อ-สกุล หรือเปลี่ยนตัวภายในวันที่ 25 ต.ค. 59   แจ้งที่ e-mail : artsesao1@gmail.com 
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gif  26 ตุลาคม 2559 จนถึง ก่อนวันเข้าแข่งขัน :- 
       พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน นักเรียน/ครู
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gif  1-17 พฤศจิกายน 2559 ดำเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม.1
 คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gif2  พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป:-  ประกาศผลการแข่งขันตามรายการแข่งขันแต่ละกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ 
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gif  ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป :-   พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>  (หลังจบการแข่งขัน 1 วัน)
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gif  ภายใน 24 พฤศจิกายน 2559  โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
 
 
   รับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติ สมัครได้ที่เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก รายละเอียด http://www.central66.sillapa.net/  
  สพฐ. แจ้งงดจัดกิจกรรมกิจกรรมฯ รูปแบบรื่นเริง (หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/พิเศษ ลว 14 ตุลาคม 2559  
  ด่วน !!  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โปรดสังเกตวันแข่งขัน (ได้แก้ไขวันที่แข่งขัน เป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559) โดยจะปรากฎในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต่อไป (พิมพ์บัตรประจำตัวได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.2559)  
  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  ส่งเล่มล่วงหน้า15วัน ภายในวันที่** 1 พ.ย.59  จำนวน 5 เล่ม ณ ศูนย์แข่งขัน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย..(รายชื่อ ร.ร.)  
   การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3   แจ้งให้ส่งเอกสารจำนวน 5 ชุดให้กรรมการตรวจล่วงหน้าภายใน 1 พ.ย. 59  ณ ศูนย์แข่งขันฯ ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ (รายชื่อ ร.ร.)   
   1 ต.ค.59 ปิดระบบสมัครลงทะเบียนแล้ว
        โปรดตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบถ้วน นักเรียน/ครู พร้อมตัวสะกดให้ถูกต้อง

 1-25  ตุลาคม 2559 :- 
      -  
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู สามารถเข้ารหัสแก้ไขผ่านระบบฯ หรือ..
      -  แจ้งแก้ไข การสะกดชื่อ-สกุล หรือเปลี่ยนตัวภายในวันที่ 25 ต.ค. 59
                       แจ้งที่ e-mail : artsesao1@gmail.com  

      -  ทั้งนี้. ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.59 หากจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวหน้างานจุดรายงานตัว
      -  ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียนนำไปแสดงหน้าจุดรายงานตัว

  26 ตุลาคม 2559  จนถึง ก่อนวันเข้าแข่งขัน :- 
       
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน นักเรียน/ครู

  1-17 พฤศจิกายน 2559 :-
        ดำเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 

  2  พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป:- 
       
ประกาศผลการแข่งขันตามรายการแข่งขันแต่ละกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ 

  ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป :-  
       พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>  (หลังจบการแข่งขัน 1 วัน)

  ภายใน 20 พฤศจิกายน 2559 :=>
       โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
 
   ด่วน!!!..  รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2559
สามารถแจ้งชื่อ-สกุล. ชื่อรร. เบอร์โทร.เพื่อติดต่อรับรหัสได้ที่ e-mail: artsesao1@gmail.com โทร.0 2354 4963 ต่อ 503, หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  08 9133 9234 (ณพรชยาศิลป์)  
 
   กำหนดส่งผลงาน "ภาพยนต์สั้น" ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
วันที่ 2 พ.ย 59 ก่อนเวลา 16.30 น. ที่กลุ่มสาระสังคมโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ผลงานที่ส่งมีดังนี้
1. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมจำนวน 5 ชุด
2. DVD ผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 5 แผ่น
3. บทภาพยนตร์ จำนวน 5 เล่ม
 
 
  แจ้งข่าว.."ศูนย์แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับเขต สพม.1"  ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ขอเรียนแจ้ง ทุกโรงเรียนว่า  ผลงานการตัดต่อภาพยนตร์ "ไม่ต้องนำมาส่งล่วงหน้า"  ให้นำมาวันเข้าแข่งขันได้เลยครับ.. (แจ้ง ณ วันที่ 26 ก.ย.59)  
  การสั่งซื้อเสื้อตราสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.จันทบุรี (สั่งผ่าน สพม.1)ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป,...รายละเอียดเสื้อที่เว็บไซต์ภาคกลางฯ  http://www.central66.sillapa.net/  
   แจ้งข่าวสาร "การท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ" จะแจ้งการใช้บทไหน ..ขอให้รอการแจ้งหลังจากการประชุมคณะกรรมการ วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป.  
   ด่วน!!!..  เปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 2-30 กันยายน 2559  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559
รับสมัครละทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่เมนู "เข้าระบบโรงเรียน" ด้านขวามือขอเว็บไซต์..,  ..รับรหัสสำหรับใช้สมัครของแต่ละโรงเรียนได้ที่.. กลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่าน.. วันปิดรับสมัคร (30 ก.ย.59) ...ดาวน์โหลดที่นี่ !! รายละเอียดหนังสือราชการถึง ร.ร...
หรือสามารถแจ้งชื่อ-สกุล. ชื่อ. รร. เบอร์โทร.ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง เพื่อติดต่อรับรหัสได้ที่ e-mail: artsesao1@gmail.com โทร.0 2354 4973 ต่อ 503, หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0891339234 (ณพรชยาศิลป์)  
 
   
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1 :   
 
enlightened 1 กันยายน 2559  :-  ประชุมทุก ร.ร. และศูนย์แข่งขัน ประชุมเตรียมการ ระดับเขตพื้นที่
enlightened 2-30 กันยายน 2559 :- รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ผ่านระบบออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ (สพม.1)
enlightened 1-25  ตุลาคม 2559 :- ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขรายชื่อ 
      (หากต้องแก้ไข แจ้งที่ e-mail : artsesao1@gmail.com)
enlightened  26 ตุลาคม 2559 จนถึง ก่อนวันเข้าแข่งขัน :- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน นักเรียน/ครู
enlightened  2-17 พฤศจิกายน 2559 :- ดำเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
enlightened  2  พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป:- ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 
enlightened  ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป :-  พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>  (หลังจบการแข่งขัน 1 วัน)
enlightened  : โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ภายใน 20 พฤศจิกายน 2559
 
  ด่วน!! อเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559   (รอง ผอ.ร.ร.กลุ่มบริหารงานวิชาการ ทุก ร.ร. และศูนย์แข่งขัน รองฯ+หัวหน้าศูนย์+ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์แข่งขันฯ),   
  กำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.๑  
-วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  ประชุมศูนย์แข่งขันฯ  
-ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  สมัครเข้าแข่งขันผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
-ระหว่าง  ๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ดำเนินการแข่งขัน  ณ ร.ร. ศูนย์แข่งขัน สพม.๑
(ข้อมูลโพสต์ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙)
 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
  ประกาศ สพม.1 เรื่อง "การแบ่งโซนการแข่งขัน" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 98
จำนวนทีม 4,607
จำนวนนักเรียน 11,411
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,891
จำนวนกรรมการ 823
ครู+นักเรียน 18,302
ครู+นักเรียน+กรรมการ 19,125
ประกาศผลแล้ว 214/216 (99.07%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 38
สัปดาห์นี้ 544
สัปดาห์ที่แล้ว 1,336
เดือนนี้ 2,174
เดือนที่แล้ว 2,875
ปีนี้ 25,499
ทั้งหมด 425,154