หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 46 88 67
2 007 โรงเรียนบางบาล 19 59 21
3 008 โรงเรียนบางปะอิน 46 93 54
4 009 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 72 166 106
5 006 โรงเรียนบางไทรวิทยา 77 158 107
6 011 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 42 92 66
7 014 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 14 26 22
8 015 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 49 105 81
9 016 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 69 165 111
10 018 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 31 58 39
11 019 โรงเรียนสาคลีวิทยา 28 45 32
12 021 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 39 98 57
13 020 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 108 308 175
14 010 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 11 22 14
15 012 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา 0 0 0
16 013 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 17 78 28
17 001 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ 0 0 0
18 002 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 0 0 0
19 022 โรงเรียนเอกอโยธยา 36 76 47
20 003 โรงเรียนไตรราชวิทยา 17 27 23
21 004 โรงเรียนไตรอรุณศึกษา 0 0 0
22 017 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 40 144 64
รวม 761 1808 1114
2922

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]