หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 108 64 66.67% 14 14.58% 8 8.33% 10 10.42% 96
2 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 72 40 61.54% 7 10.77% 10 15.38% 8 12.31% 65
3 โรงเรียนบางไทรวิทยา 77 32 47.76% 19 28.36% 8 11.94% 8 11.94% 67
4 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 69 30 55.56% 9 16.67% 7 12.96% 8 14.81% 54
5 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 46 19 50% 4 10.53% 6 15.79% 9 23.68% 38
6 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 49 17 39.53% 8 18.6% 8 18.6% 10 23.26% 43
7 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 40 16 50% 7 21.88% 4 12.5% 5 15.63% 32
8 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 39 11 37.93% 4 13.79% 4 13.79% 10 34.48% 29
9 โรงเรียนบางบาล 19 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
10 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 31 10 43.48% 3 13.04% 2 8.7% 8 34.78% 23
11 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 42 8 25.81% 12 38.71% 4 12.9% 7 22.58% 31
12 โรงเรียนสาคลีวิทยา 28 8 30.77% 5 19.23% 3 11.54% 10 38.46% 26
13 โรงเรียนบางปะอิน 46 6 18.18% 16 48.48% 5 15.15% 6 18.18% 33
14 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 14 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 14
15 โรงเรียนเอกอโยธยา 36 3 12% 8 32% 1 4% 13 52% 25
16 โรงเรียนไตรราชวิทยา 17 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 11 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
18 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 17 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]