หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 120 100 92.59% 6 5.56% 2 1.85% 0 0% 108
2 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 106 72 74.23% 15 15.46% 7 7.22% 3 3.09% 97
3 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 92 37 47.44% 18 23.08% 13 16.67% 10 12.82% 78
4 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 89 34 48.57% 21 30% 7 10% 8 11.43% 70
5 โรงเรียนบางปะหัน 67 25 41.67% 13 21.67% 12 20% 10 16.67% 60
6 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 66 21 35.59% 15 25.42% 11 18.64% 12 20.34% 59
7 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 69 21 39.62% 14 26.42% 10 18.87% 8 15.09% 53
8 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 59 21 50% 9 21.43% 2 4.76% 10 23.81% 42
9 โรงเรียนอุทัย 61 17 32.08% 12 22.64% 8 15.09% 16 30.19% 53
10 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 71 16 27.59% 24 41.38% 8 13.79% 10 17.24% 58
11 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 52 13 38.24% 8 23.53% 8 23.53% 5 14.71% 34
12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 41 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 32
13 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 50 7 18.42% 15 39.47% 6 15.79% 10 26.32% 38
14 โรงเรียนบวรวิทยา 2 22 6 30% 11 55% 1 5% 2 10% 20
15 โรงเรียนปากกรานพิทยา 37 6 20% 8 26.67% 9 30% 7 23.33% 30
16 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 29 6 25% 7 29.17% 6 25% 5 20.83% 24
17 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 24 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
18 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 26 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 3 16.67% 18
19 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 33 5 21.74% 5 21.74% 5 21.74% 8 34.78% 23
20 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 20 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
21 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 21 4 25% 7 43.75% 1 6.25% 4 25% 16
22 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" 9 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
23 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]