หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สนามฟุตบอล 9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
9.00 - 12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สนามฟุตบอล 9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
13.00 - 14.30 รายงานตัว 12.00 - 12.30
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องสถานีโทรทัศน์วงจรปิด 9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
9.00 - 16.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สิริมงคลนานันท์ ชั้น 1 ห้อง วิวัฒชาญอนันตชัย 9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สิริมงคลนานันท์ ชั้น 1 ห้อง วิวัฒชาญอนันตชัย 9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. .
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หอประชุมพระราชทาน 9 พ.ย. 2559 9.00-16.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หอประชุมพระราชทาน 9 พ.ย. 2559 9.00-16.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5 ห้อง ห้องสมุด 9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
9.00-16.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5 ห้อง ห้องสมุด 9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
09.00 - 16.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]