สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  กิมาวะหา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  แก้วเหง้าศรี
3. นางสาวศิรภัสสร  สาดวง
 
1. นางสุรางค์  เครือเมฆ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ยิ้มละม้าย
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  ยิ้มนิล
 
1. นายธนวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวจิราภรณ์  จักรทอง
2. นางสาวศรัณย์พร  ขันน้อย
 
1. นายธนวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์