สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาพร  พุทธวรรณะ
2. เด็กหญิงวรรณา  สุภาพพร
3. เด็กชายสุวัฒน์  ตวงลาภ
 
1. นางสุรางค์  เครือเมฆ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายพัฒนพล  ธาดาวัตรภรณ์
2. เด็กชายภควัต  จำรุณพันธ์
 
1. นางสาวณัฐนรี   สงวนสุข
2. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.25 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  กิมาวะหา
2. นายสุทัศน์  จันทร์เอี่ยม
3. นางสาวแพรว  สุขเกษม
 
1. นายมนต์เทพ  นัยพร
2. นางสาวนพพร  ปรีชา