สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปรางทอง  ทรัพย์ธรณี
2. เด็กหญิงวลัยพร  มาศิริ
3. เด็กหญิงสุนิสา  พงษ์สุวิเชษศักดิ์
 
1. นางพรรัตน์  อุดมดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวนิดา  มะลิทอง
 
1. นางสาวโสภิดา  กระจายแสง