สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนิทวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานบ้านแพ้ว
2. เด็กชายศวัสกร  น้อยเสาธง
3. เด็กชายเกียรติระพี  อนันต์สิทธิพงศ์
 
1. นายฐาปกรณ์  นวลพิจิตร
2. นางสาวสุพัตรา  โน๊ตไชยา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิตา  บรรณา
 
1. นางไพรินทร์  อินทร์สุวรรณ์