สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายนพรัตน์  อรัญภูติ
2. เด็กหญิงพิกุล  สมสวย
 
1. นายสมัคร  เขียวหวาน
2. นายสุรัส  ล้วนบุญเสริม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอุมา  สดาจิตร
2. เด็กชายเจตริน  สำแดงฤทธิ
 
1. นายเอนก  พงษ์ศิริ
2. นายวิสิฐ  มั่นธรรม