สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปฏิญญา  ห่วงอุดม
2. นางสาววทันยา  ดนตรี
3. นางสาวสายชล  ตรรกชนชูชัย
 
1. นางสาววรรณ์ณา  ศิรินาม
2. นางสาวรุจิรัตน์  คงคาลับ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภัทรา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวสีนวล  เสมาทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 6 1. นายสุรเดช  แซ่หาญ
 
1. นางสาวพิภูษณา  พันธุ์วรรณะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนันธิญา  ทองเพ็ชร
 
1. นางสาวสีนวล  เสมาทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายศิริศักดิ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพิภูษณา  พันธุ์วรรณะ