สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. นางสาวขวัญหทัย  แซ่สง
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  คงคาลับ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรรธษา  หน่อคำหล้า
2. เด็กหญิงพัชรา  ภูมิเจริญกิติกุล
3. เด็กหญิงอารียา  เขจรลาภ
 
1. นางพัฒนา  ด้วงชนะ
2. นางนิภา  กิจพยัคฆ์