หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 127 116 91.34% 8 6.3% 3 2.36% 0 0% 127
2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 120 94 84.68% 12 10.81% 5 4.5% 0 0% 111
3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 89 60 69.77% 15 17.44% 8 9.3% 3 3.49% 86
4 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 88 55 65.48% 16 19.05% 10 11.9% 3 3.57% 84
5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 55 23 48.94% 12 25.53% 8 17.02% 4 8.51% 47
6 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 54 21 41.18% 9 17.65% 17 33.33% 4 7.84% 51
7 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 37 18 50% 7 19.44% 9 25% 2 5.56% 36
8 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 26 18 72% 3 12% 3 12% 1 4% 25
9 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 39 16 43.24% 7 18.92% 11 29.73% 3 8.11% 37
10 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 41 15 38.46% 9 23.08% 10 25.64% 5 12.82% 39
11 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 30 14 51.85% 4 14.81% 5 18.52% 4 14.81% 27
12 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 29 13 48.15% 6 22.22% 7 25.93% 1 3.7% 27
13 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 28 6 25% 12 50% 4 16.67% 2 8.33% 24
14 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 25 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 5 26.32% 19
15 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 15 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 14
16 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
17 โรงเรียนสนิทวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย
โทร 086-791-1013
never2529@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]